لطفاً حداکثر تا ۵ سپتامبر ۲۰۱۶ با نام شهر و تعداد شرکت‌کنندگان از طریق این نشانی نام‌نویسی کنید:

anmeldung@gladt.de

اطلاعات بیشتر در این مورد و راه‌های ارتباطی با ما را در ادامه می‌توانید بیابید.

دوستان عزیز تراجنسی و کوئیر در روند پناهجویی، پناهندگان و مهاجران دگرباش عزیز، شورای مهاجرت برلین براندنبورگ و سازمان GLADT شما را به دیدار شبکه‌ای «پناهندگان کوئیر: خیلی بیشتر از خوشامد صرف؟دعوت می‌کنند.

ما در آماده‌سازی برای این دیدار شبکه‌ای لیستی ملی از سازمان‌هایی تهیه می‌کنیم که به طور فعال از پناهندگان دگرباش پشتیبانی می‌کنند. ما در جریان تحقیق به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از مشاوره‌ها در قلمرو پناهندگی و هویت جنسی فاقد دانش کافی هستند. پیشنهادها به قدر کافی گشوده نیستند، به‌خصوص نسبت به افراد تراجنسی و میان‌جنسی پناهجو. به طور خاص خود افراد دگرباش و حامیان آنها از سازمانهای خودساخته‌ی مهاجران پناهندگان دگرباش را حمایت می‌کنند و در مورد مسائل و دغدغه‌های آنها موضع‌گیری می‌کنند. در دیدار شبکه‌ای ما می‌خواهیم این طرح و نتایج آن را به نمایش گذاریم.

ما برای این دیدار شبکه‌ای در تاریخ ۲۲ سپتامبر شما پناهندگان و مهاجران دگرباش را به همراه سازمانهای ملی رنگین‌کمانی، سازمان‌های خودساخته‌ی مهاجران، و سایر کنشگران در این حوزه دعوت می‌کنیم تا برای مبادله گرد هم آییم. ما برای رسا و شنیدنی‌کردن صداهای شما می‌خواهیم آرزوها، نظرات، افکار و برداشت‌های شما را به زبان‌های مختلف در یک تخته‌ی بزرگ جمع‌آوری کنیم. نتایج این تخته‌ی تصویری در جلسه‌ی بعدازظهر با تمام شرکت‌کنندگان به بحث گذاشته خواهد شد.

افزون بر این، نشست ما به چند بخش مختلف تقسیم شده است، که ورود به بعضی از آنها برای همه آزاد است و بعضی دیگر فقط برای پناهندگان دگرباش (طرح ابتدایی همایش):